Обща европейска езикова рамка

Европейската езикова рамка е създадена с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими и сравними в една валидна за цяла Европа скала. От страна на Европейските институции беше констатирана необходимостта от създаването на инструмент, който да описва диференцирано чуждоезиковите умения на работното място въз основа на единна европейска система на компетенциите и да бъде отнесен точно към международния пазар на труда.

С помощта на Европейската езикова рамка – създадена по препоръка на Европейския съвет за културно сътрудничество – вече може по-лесно и диференцирано да се направи оценка на това, до колко даден човек може да се справи с различни ситуаци. Оценяват се компетенциите в четирите умения: слушане, четене, говорене, писане. В рамките на тези четири умения Европейската езикова рамка дефинира шест нива на езикови компетенции - от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език).

От 18.09.2007 г. започна изпращането на езиковите портфолия към учебните системи на Cambridgе University Press - English in Mind и Messages. Езиковите портфолия са разработени към всяко ниво от съответния учебник и гарантират проследяване прогреса на учениците според развитието на езиковите им умения по скалата на Общата европейска езикова рамка.


Европейското езиково портфолио представлява своеобразен "езиков паспорт" на ученика, в който всички които изучават или са изучавали чужд език могат да регистрират напредъка и постигнатото ниво в процеса на обучение. Състои  се от три части:

  • Language Passport (Езиков паспорт) – осигурява преглед на езиковите знания, които са натрупани за определен период от време, като се базира върху индивидуалните умения съпоставени с нивата в Общата европейска езикова рамка. Той съдържа информация за сертификати,курсове, квалификации и обучения в чужбина. Позволява както самооценка, така и оценка от преподавател и различни центове за оценяване.
  • Language Biography (Езикова биография) – съдържа целите, които си е поставил учащия, регистрира неговия напредък, показва езиковия опит, който е натрупан в и извън учебното заведение. Стимулира изучаването на няколко чужди езика
  • Dossier (Досие) – съдържа материали, които са резултат от работата и усилията на учащия, като целта им е да подкрепят нагледно уменията описани в паспорта и биографията.


Портфолията се предоставят безплатно от ПОНС България на учителите по английски, поръчали за класовете си учебни комплекти от English in Mind и Messages. В случай, че все още не сте поръчали необходимите Ви бройки на English in Mind или Messages, направето го сега! Не пропускайте това уникално предимство!

Отпечатай